Rehabilitering

Vid återgång i arbete kan det ibland behövas stöd i de olika momenten. För båda parter, den anställde och arbetsgivaren. Vi kan hjälpa till med

  • anpassning av arbetsplatsen
  • utprovning av arbetshjälpmedel
  • öka kunskapen om belastningsergonomi
  • utbildning/träning i god arbetsteknik

I moment med arbetsteknikträning används Basal Kroppskännedom som en grund. Det kan finnas behov av förändringar i hur man hanterar sin egen kropp och olika verktyg som man använder.

Andra aktuella moment

  • upprättande av rehabiliteringsplan
  • samordning av rehabinsatser
  • uppföljning av rehabinsatser och arbetsträning