Kurser i förflyttningsteknik

Målgrupp för dessa kurser är personliga assistenter samt personal inom hemtjänst där manuella förflyttningar och förflyttningar med hjälpmedel ingår som en kontinuerlig och vanlig arbetsuppgift. I utbildningen ingår både teori och praktiska övningar. Kurserna syftar till att öka kompetensen inom ergonomi, att få kunskap om vilka riskfaktorerna är och hur dessa ska undvikas för att minska risken för skador.  Vidare om naturliga rörelsemönster och hur dessa kan användas i det praktiska arbetet samt vikten av att tillvarata brukarens egna funktioner.

En viktig ingrediens i samband med förflyttningar är den egna kroppsmedvetenheten/kroppskännedomen som man behöver uppmärksamma och bli medveten om. Allt tillsammans bidrar till säkra och trygga förflyttningar för såväl brukare/klient som för assistenten.

Skräddarsydda kurser kan läggas upp i samråd med kunden. En variant är att kursen hålls i den miljö där brukaren/klienten bor och verkar och där de praktiska frågeställningarna finns.