Arbetsförmågebedömning

Som arbetsterapeut finns lång erfarenhet av utredningar där bedömning av arbetsförmåga är i fokus. Arbetsförmågebedömningar kan utföras i anpassad miljö eller i reell miljö på en arbetsplats.