Tjänster Ergonomi och Rehab

Det kan finnas olika anledningar till varför man behöver hjälp med arbetsmiljö- eller rehabiliteringsfrågor. En anställd har ont i nacken efter att ha arbetat i böjd arbetsställning under en längre tid, någon har råkat ut för en arbetsolycka eller råkat ut för sjukdom och ska åter i arbete. Företaget har haft besök av Arbetsmiljöverket och fått ett inspektionsmeddelande som är svårt att tolka. Eller man tycker att det helt enkelt är dags för en lite närmare genomgång av den fysiska och/eller den psykiska arbetsmiljön.

Varje arbetsplats är unik och vi erbjuder kompetens och erfarenhet för en akut åtgärd eller för ett längre uppdrag och vi hjälper gärna till så att medarbetarnas hälsa främjas genom att jobba systematiskt och förebyggande.

Exempel på tjänster:

  • Ergonomisk bedömning
  • Konsultation på individuell.- och gruppnivå
  • Konsultation vid förändringar, nyinköp av produkter
  • Föresläsningar/Kurser
  • Kartläggning och Riskbedömning
  • Implementering av Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Skyddsronder
  • Kurser i förflyttningsteknik