Rehabilitering

Vid rehabilitering åter i arbete efter sjukdom kan ibland hjälp och stöd behövas. Vi har mångårig erfarenhet av hur man kan gå till väga. Det kan innebära hjälp vid upprättande av en rehabplan, samordning av rehabiliteringen och följa upp denna. Det kan vara aktuellt med åtgärder i den fysiska arbetsmiljön med anpassning av arbetsplatsen, ibland även av arbetsuppgifter, behov av arbetshjälpmedel och arbetsteknikträning.

Posted in Puffar.