Referenser

Hälsocentralen på Sophiahemmet utför hälsoundersökningar, sjukvård, ger hälsoråd och medverkar för livstilsförändringar. Företag som anlitar dem  och som har behov av ergonomiska insatser rekommenderas att kontakta Solveig Berglund Ergonomi&Rehab. Under sammanlagt dryga 10 år har detta samarbete funnits och fungerat väldigt bra.

Referenser

 • ÅWL Arkitekter
 • White Arkitekter
 • Särnmark Assistans
 • Svensk Kärnbränslehantering
 • Sveriges Arkitekter
 • Mercado Medic
 • Demoskop
 • Elko AB
 • STs arbetslöshetskassa
 • Holm Dental AB
 • AMF