Om Solveig Berglund

Solveig Berglund Ergonomi&Rehab erbjuder en stor bredd av tjänster och det finns ett stort samarbetsnät med olika kompetenser.

Vi vänder oss till både mindre och större företag, olika branscher som t.ex tillverkningsindustri, handel/butiker, lagerhantering och inte minst tjänstesektorn med dataarbetsplatser.

Ett område som känns väldigt angeläget är det stillasittande som så många av oss fyller arbetsdagarna med och som man funnit kan påverka vår hälsa på ett sådant negativt sätt. Men det viktiga att komma ihåg är att det finns, oavsett bransch och vad man arbetar med, möjligheter till att åstadkomma förbättringar och det ser Ergonomi&Rehab som sin främsta uppgift:
Att hjälpa till så att man ser möjligheterna och att stimulera till förbättringsarbete  som gagnar både företagens produktivitet och hälsan på gruppnivå och för varje enskild individ!

Att arbeta förebyggande och att vara med vid utformningen av arbetsmiljöer är också ett område som intresserar mycket. Arbetsförmågebedömningar kan göras både i reell och i anpassad miljö liksom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vid rehabilitering för återgång i arbete finns det erfarenhet av såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar och inte minst stressrelaterade besvär. Solveig Berglund som driver företaget är utbildad ergonom och leg. arbetsterapeut.

Erfarenhet finns inom områden med ergonomi, arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Examen till arbetsterapeut 1987 och de senaste 15 åren arbete i företag  med inriktning ergonomi/rehabilitering tills det var dags att starta ett eget företag. Specialisering inom Basal kroppskännedom, EMG (mätning av muskelaktivitet) samt har mångårig vana inom handkirurgisk rehabilitering.