Ergonomi

Ergonomi&Rehab hjälper till att skapa en lönsam miljö på er arbetsplats. Att arbeta för god hälsa på arbetsplatsen vid utformning av arbetsplatser, hur arbetsmoment utförs osv hänger ihop med och bidrar till att utveckla och effektivisera verksamheten. Nu finns också hjälp att få i digital form; föreläsningar och individuell konsultation med fokus på hemarbetsplatsen eller på kontoret.
Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare finns med och är delaktiga i arbetet då båda har ansvar för ergonomin. Därför arbetar vi aktivt med att öka kunskapen om hur människokroppen påverkas, hur man ska använda sin kropp och verktyg för att förebygga risker som kan medföra negativ påverkan på hälsan och därmed också på produktiviteten. De tjänster vi har anpassas givetvis efter kundens behov.

Posted in Puffar.