Välkommen

Välkommen, här finns hjälp att få i frågor
som rör ergonomi/arbetsmiljö, rehabilitering i och åter till arbete samt
hjälp att bedöma arbetsförmåga.

Nu erbjuds ergonomi online med föreläsningar och individuell hjälp! Hör gärna av er för detaljer till solveig.berglund@ergonomiochrehab.com och läs mer på Ergonomisidan.

Välkommen

Välkommen, här finns hjälp att få i frågor
som rör ergonomi/arbetsmiljö, rehabilitering i och åter till arbete samt
hjälp att bedöma arbetsförmåga.

 

Ergonomi

Ergonomi&Rehab hjälper till att skapa en lönsam miljö på er arbetsplats. Att arbeta för god hälsa på arbetsplatsen vid utformning av arbetsplatser, hur arbetsmoment utförs osv hänger ihop med och bidrar till att utveckla och effektivisera verksamheten. Nu finns också hjälp att få i digital form; föreläsningar och individuell konsultation med fokus på hemarbetsplatsen eller på kontoret.Läs mer

Rehabilitering

Vid rehabilitering åter i arbete efter sjukdom kan ibland hjälp och stöd behövas. Vi har mångårig erfarenhet av hur man kan gå till väga. Det kan innebära hjälp vid upprättande av en rehabplan, samordning av rehabiliteringen och följa upp denna. Läs mer