Välkommen

Välkommen, här finns hjälp att få i frågor
som rör ergonomi/arbetsmiljö, rehabilitering i och åter till arbete samt
hjälp att bedöma arbetsförmåga.

Nu erbjuds ergonomi online med föreläsningar och individuell hjälp! Hör gärna av er för detaljer till solveig.berglund@ergonomiochrehab.com och läs mer på Ergonomisidan.