Ergonomi

Ergonomi&Rehab hjälper till att skapa en hälsosam och lönsam miljö på er arbetsplats.
I dessa tider av nya sätt att hantera arbetslivet  erbjuds nu digitala lösningar; föreläsningar on-line eller individuell konsultation med fokus på hemarbete eller kontor. Vill ni veta mera är ni välkomna att kontakta oss på solveig.berglund@ergonomiochrehab.com

Rehabilitering

rehabilitering

Vid rehabilitering åter i arbete efter sjukdom kan ibland hjälp och stöd behövas. Vi har mångårig erfarenhet av hur man kan gå till väga. Det kan innebära hjälp vid upprättande av en rehabplan, samordning av rehabiliteringen och följa upp denna.

Arbetsförmågebedömning

Vi hjälper till med att klargöra graden av arbetsförmåga.
Erfarenhet av Valpar, AWP, WRI, WEIS.