Välkommen

här finns hjälp att få i frågor som rör ergonomi/arbetsmiljö, rehabilitering i och åter till arbete samt hjälp att bedöma arbetsförmåga.

Ergonomi

Ergonomi

Ergonomi&Rehab hjälper till att skapa en lönsam miljö på er arbetsplats. Att arbeta för god hälsa på arbetsplatsen vid utformning av arbetsplatser, hur arbetsmoment utförs osv hänger ihop med och bidrar till att utveckla och effektivisera verksamheten. Läs mer

Rehabilitering

Rehabilitering

Vid rehabilitering åter i arbete efter sjukdom kan ibland hjälp och stöd behövas. Vi har mångårig erfarenhet av hur man kan gå till väga. Det kan innebära hjälp vid upprättande av en rehabplan, samordning av rehabiliteringen och följa upp denna. Läs mer

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning

Vi hjälper till med att klargöra graden av arbetsförmåga. Erfarenhet av Valpar, AWP, WRI, WEIS.